?දැන් දවස් 30න් මහත් වෙන්න ??යන්නෙ රුපියල් 4000/= ක් පමනයි?

⭐මාසයක් තුල සාර්ථක ලෙස ශරීරයේ බර වැඩි කර ගැනීමට හා මහත් වීමට ලොව අංක එකේ විසඳුම.?gym නොයා මහත් වෙන්න?දවස් 30 න් ශරීරයේ බර 6/8Kg අතර වැඩිකර ගන්න.?අතුරු අබාධ නොමැතිව මහත් වෙන්න

⭐ ඔබත් අදම #S2F_VITAMIN වලට මාරු වන්න. ( 0767145394 )

⭐මාසයක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල සාර්ථක ප්‍රතිඵල.

⭐ මෙය කාන්තා? හා පුරුෂ ?දෙපාර්ශවයටම එක ලෙස භාවිතා කල හැකිය.

?මෙමඟින් ඔබගේ,> ආහාර රුචිය වර්ධනය කරයි.> ශරීරයේ බර වැඩි කරයි.> ශරීරයට අමතර ශක්තිvයක් ලබා දෙයි.> නිරෝගී පැහැපත් සමක් හිමිකර දෙයි.

⭐Bank deposit හරහා ගෙන්වා ගන්නා සියලුම දෙනාට? free delivery ඩිලිවරි ගාස්තුවක් අයනොකෙරේ.(ඩිපොසිට් රිසිට් පතෙහි photo එකද සමග අපට ඔබගේ නම , ලිපිනය , දුරකථන අන්කය whatsApp හෝ අපගේ පිටුවට inbox කරන්න.)

හෝ………..???

?පාර්සලය ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත් පසුව ද ගෙවීම් කල හැක.

?සැලකිය යුතු: අනුකරණ වලට නොරැවටෙන්න..

?ඔබගේ වටිනා කලයත් මුදලුත් ඉතිරි කරගෙන දැන්ම ගෙන්වා ගැනීමට අප අමතන්න ??0767145394 whatsApp or normal