ඩී.බී.එල්. බහුකාර්යය වඩු කාර්මික යන්ත්‍රය අගල් 10

මාස හයක වගකීමක් සහිතයි

විශේෂිත මිල රු. 110,000/=

යතු ගෑම : පළල – මිලිමීටර 250 / ධාරිතාව මි.මි. 3

මෝටරය: අශ්ව බල 3 (එකලා විදුලිය)

ඝනකම, තට්ටු ඇරීම හා හුලස් ගෑම, කියතෙන් කැපීම

කොටස් කැපීම හා යතුගෑම, මට්ටම් සහිතව යතුගෑම

කියත මුවහත් කිරීම, කැපුම් තලය මුවහත් කිරීම

කුඩුම්බි වැද්දීම, තට්ටු පුරුද්දනවා (කැපීම )

කුඩුම්බි කියත භාවිතය

සියලුම තල කටු විකිනීමට ඇත

බහුකාර්යය වඩු කාර්මික යන්ත්‍ර මෙම මාදිලියෙන් අගල් 12 විකිනීමට ඇති අතර විවද මිල ගණන් යටතේ විවිද බහුකාර්යය වඩු කාර්මික යන්ත්‍ර මාදිලි විකිනීමට තිබේ

සැ.යු. >>පෝය දිනයන්හි සහ විශේෂ වෙළද නිවඩු දිනයන්හි අප ආයතනය වසා ඇති අතර කාර්යාල වේලාවන්හී දී පමණක් අපව අමතන ලෙසද දැනුම් දෙමු (උදේ 7:30 සිට සවස 5:30 දක්වා)<< ඔබට මෙම උපකරණ ඇතුලු අනෙකුත් සියලු උපකරණ මිලදී ගත හැක්කේ බස්නාහිර පලාතේ ගොඩගම මීගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති හරිස්චන්ද්‍ර ටූල් සිටි ප්‍රදර්ශනාගාරයෙන් පමණක් වන අතර අතුරුගිරියේ පිහිටා ඇත්තේ අපගේ සේවා ස්ථානය පමණි

ඉලෙච්ට්‍රොනික ගෙවුම්පත් මගින් ගෙවීම් කල හැක. (වීසා / මාස්ටර් කාඩ්)

වගකිම් කාලය තුලදී සියලුම අලුත් වැඩියාවන් අපගේ අතුරුගිරියේ සේවා ආයතනය මගින් සිදුකරනු ලබන අතර, වගකීම කාලය අවසන් වූ පසුවද පසුවද ජිවිත කාලය පුරාවට අලුත් වැඩියා සහ සේවා වගකීමක් ඇත (අපගේ පාරිබෝගික බවතුන් සදහා විශේෂිත, සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ) සහ අනෙකුත් සියලු උපකරණ ද අලුත් වැඩියා කරනු ලැබේ.

විශේෂ අවස්ථාවක්:-

අපගේ මිලදී ගන්න භාණ්ඩ සදහා අවශ්‍ය ප්‍රයෝගික දැනුම හා නඩත්තුව පිළිබද දැනුම අපගේ සේවස්ථානයේදී ඔබට පහසු දිනයකදී නොමිලේ ලබා ගත හැක. (විශේෂයෙන් අලුතෙන් කාර්මික උපකරණ කුලියට දීම ආරම්භ කරන අය සදහා)

Showroom

Harischandra Tool City

31/4A, High Level Road

Dikhathamma

Meegoda

Workshop

Harischandra Electronic

31/7

Godagama Road

Athurugiriya